Appareos betydelse


Appareo kommer från latinet och har flera olika betydelser. Det jag har tagit fasta på är att visa sig/ framträda och att stå till tjänst.

Tanken är att klienten efter coaching ska våga visa sig som denne egentligen är att denne vill träda fram samt att jag som coach ska stå till tjänst under resans gång.

RSS 2.0