Livsfilosofi

 Några tankar som jag personligen är helt övertygad om leder till en rikare liv. 

  • Var tacksam för det du har!
  • Var närvarande i nuet.
  • Gör det till en vana att tänka positivt.
  • Finn mening i det du gör.
  • Fortsätt att utvecklas både privat och på jobbet/skolan.
  • Utnyttja så mycket tid som möjligt till att göra något utvecklande som föder energi och styrka.
  • Lika attraherar lika.
  • Du skapar själv din tillvaro med hjälp av tankens kraft!

RSS 2.0