Beteendevetare

Här kommer lite mer information om mig och min utbildning.

Jag läste på universitet i Linköping till och från under åren 2003-2006. Där läste jag Sociologi c, Psykologi b, Pedagogik a, Ekonomisk styrning i offentlig förvaltning 10 p, Arbetslivets pedagogik 10 p och Hälsa sjukdom och vardagsliv 5 p. Fokus i dessa studier ligger till stor del på organisationsteori, ledarskap och personalhälsa.

Jag tycker att det är så otroligt roligt, utvecklande och spännande att plugga :) Det märks kanske?


Högskoleutbildad hälsocoach

Hälsocoachprogrammet är en tvåårig utbildning som ges av Högskolan i Skövde. Alltså är det ingen kort veckokurs eller liknande som jag har gått. 

Under dessa två år har jag bland annat läst kurser i Folkhälsovetenskap, Metoder för hälsofrämjande arbete 1 och 2, Barn och ungdomars hälsa och livsstil, Kosthållning och livsstil, Den friska människans biologi, Grundläggande psykiatri, Socialpsykologi, Kommunikation och samtalspedagogik, Äldres hälsa och välbefinnande, Grundläggande friskvård samt Coaching.

Coachingen är ett fristående ämne och är inte på något sätt direkt kopplat till hälsa, utan coachingen kan gälla vilket ämne som helst. Det är inte heller en speciell sorts inriktning på coachingen som lärs ut. Under utbildningen har vi läst om, och utövat, framförallt tre olika coachinginriktningar; co-active, kognitiv och NLP.

RSS 2.0